Kominárske služby

Čistenie spalinovej cesty na pevné palivá:
Čisté spalinové cesty na kvapalné palivá:
Čistenie spalinovej cesty na plynové palivá:
Spriechodnenie spalinovej cesty:
Kontrola komínu kamerou:
Prečistenie dechtu ručnou frézou:

Volajte na: 0918 272 764 Alebo píšte na: kvktatry@gmail.com