Zaoberáme sa stavbou a opravou kachlových pecí tradičnou technikou a na hlinu ako aj modernou technologiu s použitim kvalitných lepidiel.

Robíme aj osadenie krbových vložiek a obostavba rôzných typov, ako je teplovzdušné akumulačno – teplovzdušné ako aj čisto akumulačné ťažké pece. Staviame aj kuchynské sporáky a zahradné zostavy do altánkov.

Keďže komplexnosť služieb je požiadavkou väčšiny zákaznikov, tak  my ponúkame dodávku na kľúč. Kontakt s odberateľom začína úvodnou konzultáciou, na základe ktorej sa zadefinujú požiadavky na stavbu a na základe týchto sa navrhne vhodný typ stavby.

Druhým krokom je výpočet tepelných strát a na ich základe správne výkonové nadimenzovanie stavby.

Po podpise zmluvy nasleduje realizácia samotného diela.

Zaškolenie z pohľadu prevádzky a údržby je posledným krokom pred odovzdaním stavby do užívania. Naším cieľom je vždy odbornosť a kvalita.

Galéria našich prác: